Matrícula tancada

X Congrés Internacional d'Adquisició del Llenguatge

Del 7 al 9 de setembre de 2022 | Girona

10a Edició

Enviament de resums

Data límit inicial per enviar propostes: 1 de març de 2022
Ampliació del termini per enviar propostes: 15 de març de 2022

Notificació d'acceptació: 2 de maig de 2022

Procés d'enviament de resums

Els resums s'han d'enviar a través de l’enllaç disponible en aquesta pàgina web (Enviament de resums). Els resums han de tenir un màxim de 500 paraules i han d'estar escrits en anglès o castellà. Les modalitats de participació inclouen la presentació oral o comunicació (15 minuts seguits de 5 minuts de preguntes), el simposi (4 presentacions relacionades) o el pòster. Cal triar una categoria temàtica a la qual s'adscriu la proposta. Asseguri's que no hi ha cap informació personal en el resum per tal de garantir que el procés de revisió sigui anònim.

Enviament de resums per als Simposis

Cada simposi té un coordinador, que és el responsable de la seva organització.

Els simposis consisteixen en un conjunt de 4 presentacions de 2 a 4 grups de recerca diferents. L'enviament de propostes del simposi es divideix en (a) un resum per al simposi en el seu conjunt i (b) els resums individuals per a cadascuna de les presentacions contingudes en el simposi. Cada resum (per al simposi, així com per a les presentacions individuals) ha de tenir un màxim de 500 paraules. Cada resum individual ha d'incloure un títol individual i el nom del simposi. El coordinador enviarà el resum del simposi i cada primer autor el resum individual.

El resum general del simposi ha d'informar sobre el seu tema i el seu objectiu general.

Àrees temàtiques

– Desenvolupament prelingüístic
– Desenvolupament fonètico-fonològic
– Desenvolupament morfosintàctic
– Desenvolupament lèxico-semàntic
– Desenvolupament de la pragmàtica i el discurs
– Desenvolupament en contextos bilingües i plurilingües
– Desenvolupament del llenguatge signat
– Desenvolupament de la lectoescriptura
– Dificultats en el desenvolupament del llenguatge
– Factors sòcioculturals en el desenvolupament del llenguatge
– Ensenyament i aprenentatge de llengües
– Relacions entre el desenvolupament del llenguatge i altres desenvolupaments cognitius
– Nous mètodes en l’estudi de l’adquisició del llenguatge

Aquí us podeu descarregar un document amb les instruccions per accedir a l'aplicatiu per enviar el resum.

 

Enllaç a l'aplicatiu per enviar resums - A través de symposium

eventis